Zapraszamy do udziału w projekcie “Droga do aktywności zawodowej” realizowanego przez firmę PROGRES Szymon Artwik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.