UWAGA!!! ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BIURA PROJEKTU

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Biuro projektu „Droga do aktywności zawodowej” wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mające na celu minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.
Tym samym od 16 marca br. wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa klientów biura (uczestników projektów, wykonawców usług jak i pracodawców realizujących staże).
Z tym też dniem Biuro projektu przechodzi na system telepracy.

Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać niezbędne informacje wyłącznie drogą telefoniczną oraz mailową.

Powyższa procedura obowiązuje do odwołania, zależnie od rozwoju sytuacji w kraju.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel. 728 450 317
e-mail: droga_do_aktywnosci@aktywnosc.progres.info.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie “Droga do aktywności zawodowej” realizowanego przez firmę PROGRES Szymon Artwik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Click here to add your own text