20.04.2021r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 11/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 11/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej”  wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

17.03.2021r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pomoc  opiekuna w żłobku i nauczyciela w przedszkolu z animacją czasu wolnego”  wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

18.02.2021r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 09/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 09/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą komputera oraz mediów społecznościowych”  wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

28.01.2021r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej”  wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

13.11.2020r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresuPomoc opiekuna w żłobku i przedszkolu z animacją czasu wolnego”  wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

26.10.2020r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa klienta oraz sprzedaż usług”  wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

12.10.2020r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminów potwierdzających nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Kadry i płace z elementami HR”   w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

11.08.2020r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej”  wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

04.08.2020r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Specjalista ds. administracji i HR”  wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

27.07.2020r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą komputera oraz z elementami obsługi klienta”  wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

20.07.2020r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-0270/19   zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kadry i płace z elementami HR”  wraz z egzaminem  w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikiami:

26.06.2020r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/ZO/RPSL.07.01.03-24-0270/19 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę cateringu dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikiem:

10.06.2020r.  Informacja o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-0270/19

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/ZO/RPSL.07.01.03-24-0270/19 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD oraz usługę pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „Droga do aktywności zawodowej” nr RPSL.07.01.03-24-0270/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikiem: